Tel : (662)747-4170-5

Fax : (662)398-9630

จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-17.00 น.

หยุดเสาร์-อาทิตย์

สนับสนุนยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในเขาเขียว

2/4/2020  ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนยาฆ่าเชื้อเบสต้าแควม-เอส (Bestaquam-S) สำหรับฉีดพ่นป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 โครงการนี้ดำเนินการโดยคุณสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ พร้อมด้วยคุณภมร ภุมรินท์ ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรี และคุณวันชัย อัสวพันธ์นิมิต กรรมการสมาคมผู้สุกรแห่งชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ทีมเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติงานในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ซึ่งการฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรค COVID-19 เป็นหนึ่งในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่สวนสัตว์