Tel : (662)747-4170-5

Fax : (662)398-9630

จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-17.00 น.

หยุดเสาร์-อาทิตย์

บริษัท แกรนด์สยาม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2523 เป็นผู้ผลิต นำเข้า และจำหน่ายสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) อาหารเสริม เคมีภัณฑ์ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และให้บริการด้านวิชาการแก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาปศุสัตว์ไทย

 

ในช่วงเริ่มต้น สำนักงานตั้งอยู่ที่ ซอยเกษมสันต์ 3 ถนนพระราม 1 มีพนักงาน 12 คน ส่วนโรงงานตั้งอยู่ที่บางมด จากการเติบโตของกิจการ

 

ต่อมาจึงได้ย้ายสำนักงานไปที่อาคารแสงประดิษฐ์ ถนนพหลโยธิน, ที่ซอยหมอเหล็ง ถนนราชปรารภ, และที่ถนนโยธา สี่พระยา ตามลำดับ

23 พฤศจิกายน พ.ศ.2523 ก่อตั้งบริษัท
พ.ศ. 2531 เราได้สร้างโรงงานขึ้นใหม่ที่ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 3 ถนนบางนา-ตราด และในปี พ.ศ.2533 ได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณ เดียวกับโรงงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานและให้บริการแก่ลูกค้า
พ.ศ. 2534 บริษัท แกรนด์สยาม จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติยศ อันดับ 1 เมืองไทย ประเภทอาหารสัตว์ประเภทสารผสมล่วงหน้าและยา จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์ประภาส อวยชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2 ธันวาคม 2546 ทางบริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงกับกองทุนสนับสนุนการวิจัยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะ ตกค้างในน้ำนม “AM-Test” และชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์ “CM-Test” แต่เพียงผู้เดียว