Tel : (662)747-4170-5

Fax : (662)398-9630

จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-17.00 น.

หยุดเสาร์-อาทิตย์

สนับสนุนโครงการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรรวม 7 แห่ง

12/9/2019  

บริษัทฯ ร่วมกับ China Bestar Laboratories Ltd. สนับสนุนสมาคมผู้เลี้ยงสุกร จังหวัดราชบุรี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้  นครปฐม  ชลบุรี และชมรมผู้เลี้ยงสุกร จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกา ASF