Tel : (662)747-4170-5

Fax : (662)398-9630

จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-17.00 น.

หยุดเสาร์-อาทิตย์

ผลิต นำเข้า และจำหน่าย พรีมิกซ์ อาหารเสริม ยา และยาฆ่าเชื้อ สำหรับสัตว์์ ได้แก่ สุกร ไก่ เป็ด โคเนื้อ โคนม กุ้ง ปลา และม้า

จำหน่ายชุดตรวจสอบสารต้านจุลชีพตกค้างในน้ำนมและเนื้อสัตว์ รับจ้างผลิตพรีมิกซ์ อาหารเสริม ตามสูตรของลูกค้า